Jak probíhá koupě bytu?

Informační schůzka

Po osobní schůzce a seznámení se s projektovou dokumentací Vám můžeme bytovou jednotku nezávazně před-rezervovat na dobu 5 pracovních dnů.

Prohlídka na stavbě

V rámci různých fází výstavby se může lišit možnost navštívit stavbu a prohlédnout si bytové jednotky.

Smlouvy a financování

Po seznámení se se vzorovými smlouvami vám náš obchodník vyhotoví návrh příslušné smlouvy. Nejdříve je uzavírána smlouva rezervační, do 30 dnů od podpisu této smlouvy je uzavírána smlouva o smlouvě budoucí kupní.   

Klientské změny a výstavba

Do určitého termínu výstavby bytového domu je možno otevřít tzv. klientskou změnu, v rámci které můžete měnit dispozice bytu, zařizovací předměty, podlahy a dveře.

Kupní smlouva

K podepsání kupní smlouvy dojde po kolaudaci a doplacení celé kupní ceny bytové jednotky. Poté následuje předání bytu.

Postup koupě
Smlouvy a financování
Platební podmínky

Postup koupě

1. Informační schůzka

 • Vyberte si na našich stránkách bytovou jednotku, která odpovídá Vašim představám a sjednejte si schůzku s našim ochodníkem. Kontaktovat nás můžete emailem nebo telefonicky, případně vyplněním formuláře u konkrétního bytu nebo prostřednictvím našich webových stránek. 
 • Obchodník Vám na osobní schůzce zodpoví všechny Vaše dotazy a detailně Vás seznámí s projektem, bytovou jednotkou, standardním vybavením a smluvními podmínkami. Po osobní schůzce Vám můžeme bytovou jednotku nezávazně před-rezervovat na dobu 5 pracovních dnů.

 

2. Prohlídka na stavbě

 • V rámci různých fází výstavby se může lišit možnost navštívit stavbu a podívat se na bytové jednotky.
   

3. Smlouvy a financování

 • V případě, že svůj zájem o koupi bytové jednotky potvrdíte, náš obchodník Vám vyhotoví návrh příslušné smlouvy, dle níže uvedeného postupu koupě a dohodne se s Vámi na termínu jejího uzavření.
   

4. Klientské změny a výstavba

 • Pokud budete mít požadavek na změnu dispozic, rozvodů nebo standardního vybavení bytové jednotky, můžete využít tzv. Klientské změny, kterou s Vámi projedná příslušný pracovník realizační firmy investora.
 • Tato změna je možná jen do určité fáze výstavby bytových jednotek – informace o termínech Vám podá příslušný obchodní pracovník. Pokud využijete možnost otevření klientské změny, pracovník klientských změn Vám připraví předběžnou kalkulaci. Otevření klientské změny je zpoplatněno, výše poplatku se odvíjí od rozsahu klientské změny. 
 • Z nabídky standardního vybavení lze vybírat: dlažby a obklady, dveře a podlahy viz záložka standardy, případně je možné vybírat z nabídky nadstandardního vybavení u našich dodavatelů. Změny v projektu bytové jednotky a změny standardního vybavení lze uplatnit nejpozději v termínech stanovených pracovníkem klientských změn.
 

5. Kupní smlouva, předání bytu

 • V termínu  1 měsíc před dokončením výstavby (zpravidla před kolaudací objektu) a před podpisem kupní smlouvy Vás vyzveme k prohlídce jednotky tvz. předpřejímce za účelem zjištění a soupisu event. vad a nedodělků.
 • Během předpřejímky budete mít možnost si důkladně zkontrolovat Vaši bytovou jednotku a kvalitu všech provedených prací.
 • Případné vady a nedodělky budou do doby předání bytu odstraněny. 

Upozornění
 • Veškeré údaje mají nezávazný informativní charakter a developer si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání u příslušného obchodníka.

 

Postup koupě

Smlouvy a financování

 

1. Rezervační smlouva

 • Slouží k rezervaci bytové jednotky. Rezervační lhůta  je stanovena na dobu 30 dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy. Rezervační poplatek  ve výši 100.000,- Kč vč. DPH ,  je splatný do 10ti dnů ode dne uzavření rezervační smlouvy. Rezervační poplatek se hradí  bezhotovostním převodem na bankovní účet investora. Rezervační poplatek se následně započítává do budoucí kupní ceny a je tedy její součástí.

2. Smlouva o budoucí kupní smlouvě

 • Dle Vámi zvoleného způsobu financování Vám obchodník připraví návrh smlouvy se standardním platebním kalendářem. Smlouva, mimo jiné, obsahuje tyto přílohy: půdorys bytové jednotky, popis stavby a standardní vybavení jednotky, situační nákres umístění sklepu a garážových stání, nákres situace stavby.


3. Kupní smlouva

 • Návrh textu Kupní smlouvy bude připraven v dostatečném předstihu. Kupní smlouvu budeme uzavírat v předem dohodnutém termínu v sídle naší společnosti. Po doplacení celé kupní ceny a podepsání kupní smlouvy Vám předáme Vaši novou bytovou jednotku.
 • Při předání si znovu důkladně zkontrolujete kvalitu všech provedených prací a o předání/převzetí Jednotky bude sepsán předávací protokol.
 • Případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání uvedeme do protokolu. Pokud i po předání bytové jednotky najdete nějaký nedostatek, samozřejmě Vám jej odstraníme v rámci záruční lhůty.

 
Smlouvy a financování

Platební podmínky

 • * rezervační záloha ve výši 100.000,- Kč splatná do 10ti kal. dnů po podpisu rezervační smlouvy;
 • * splátka do výše 25 % ceny bytu vč. DPH po uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě -  splatnost do 45ti dnů od uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Lze sjednat i nižší částku dle Vašich finančních možností - vlastní zdroje;
 • * splátka do výše 70 % vč. DPH po provedení vkladu Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (lze již čerpat hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření se zástavou předmětné nemovitosti);
* doplatek kupní ceny do výše 100% vč. DPH po kolaudaci bytového domu a před podpisem Kupní smlouvy
 
Platební podmínky